“99%  pràctica, 1% teoria” – Pattabhi Jois.

Fusionant els mètodes de Hatha Ioga (Iyengar, Ashtanga i Vinyassa). La metodologia de les sessions de Hatha Ioga Dinàmic és la següent: S’inicia la pràctica portant l’atenció al present; al nostre cos, ment i ànima. Seguidament i per tal d’anar portant la consciència plena de la nostra ment al cos ara, es realitzen exercicis específics segons l’objectiu concret de cada sessió, sovint amb ús de material. Per tal de continuar amb la pràctica meditativa i mantenir el cos actiu i la ment calmada, es realitza una seqüència dinàmica d’assanes. Per acabar, permetent el descans, la integració i l’assimilació del treball realitzat és fan assanes restauratives i relaxació.