Si ja vas omplir el formulari l’any passat, només cal que omplis els camps obligatoris senyalats amb (*).

MOLTES GRÀCIES!!!


 

Nom (camp obligatori*)
Cognoms (*)
Data naixement
Telèfon (*)
Telèfon d'emergència
Correu electrònic (*)

Quina classe/es vols reservar? (*)

(La durada de les classes és 1 hora i 15 min.)

DILLUNS:
Embarassades (17h)Hatha 1 (18:30h)Hatha Dinàm. 1 (20:30h)
DIMARTS:
Hatha Dinàmic 2 (8h)Hatha Dinàmic 1 i 2 (9:30h)Hatha Dinàmic 1 i 2 (18:30h)Hatha Dinàmic 2 (20:30h)
DIMECRES:
Integral (9:30h)Embarassades (12:00h)Hatha Dinàmic 1 i 2 (13:30h)Hatha 1 (15.30h) (NOVA PROPOSTA)Hatha 2 (18:30h)
DIJOUS:
Hatha 1 (8h)Hatha Suau (9:30h)Hatha Dinàmic 1 i 2 (17h)Hatha Dinàmic 2 (18:30h)Hatha 1 (20h)
DIVENDRES:
Hatha Dinàmic 1 i 2 (16:30h)Restauratiu (18:30h)

 

– Has practicat ioga anteriorment? Quin tipus de pràctica? Durant quan temps?
– Quines són les motivacions que t'han portat a apuntar-te? Com ens has conegut?
– Practiques algun esport i/o activitat relacionada amb el benestar del cos i la ment? Quin? Amb quina freqüència?
Estàs embarassada? Cas afirmatiu: Temps de gestació:
– Tens o has tingut alguna lesió o malestar físic? Alguna operació o diagnòstic mèdic a destacar? Prens alguna medicació?
- Observacions

INSPIRA IOGA sol•licita el teu consentiment per publicar la teva imatge, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament per a promoció de les activitats.
Per tant, renúncia formalment a qualsevol contraprestació econòmica.
 
AcceptoNo accepto, vull reservar la meva privacitat

 

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers de INSPIRA IOGA únicament per a la finalitat d’adaptar el servei a les vostres necessitats. En compliment del Reglament General de Protecció de Dades del la U.E. (RGPD) de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel•lació i oposició tot enviant un correu a l’adreça C/Muralla Sant Francesc 49 1er 08241 Manresa o inspiraioga@gmail.com