CLASSES REGULARS

Prova: 5€ / Classe Solta 12€

Matrícula(*) anual : 25€ – A partir de març: 15€

  • Classe solta alumne amb matrícula: 10€
  • Classe solta extra si has pagat la mensualitat: 8€
  • 1 classe regular a la setmana: 35€ (preu mensual)
  • 2 classes regulars a la setmana: 55€ (preu mensual)

PREU ANUAL 1 classe regular a la setmana: 350 € (matrícula inclosa)

1 classe d’embarassades regular a la setmana: 40€ (preu mensual sense matrícula)

1 classe per nens regular a la setmana: 30€ (preu mensual)

(PREUS AMB IVA INCLÒS)

DESCOMPTE FAMILIAR: Si 3 o més membres de la família paguen la quota mensual tenen un descompte de 5€ en cada mensualitat.

(*) La matrícula anual al centre és obligatoria per les classes regulars. El pagament de la matrícula permet gaudir dels descomptes en classes soltes, activitats i tallers de l’espai.

NÚM. DE COMPTE INSPIRA IOGA: ES20 0081 0049 5700 0226 1136

CLASSES PARTICULARS

CLASSES PARTICULARS INDIVIDUALS 1 HORA:

  • Primera classe particular: 50€
 • Classes particulars: 40€

CLASSES PER GRUPS REDUÏTS 1 HORA 15 MIN.:

  • 1 classe de 2 persones: 25 (per persona)
  • 1 classe de 3 persones: 20(per persona)
 • 1 classe de 4 persones o més: 15(per persona)

(PREUS AMB IVA INCLÒS)

NÚM. DE COMPTE INSPIRA IOGA: ES20 0081 0049 5700 0226 1136

CLASSES PER EMPRESES

Consulteu-nos quin és el vostre interès i us oferirem les nostres quotes i serveis.

L'home que en la seva acció troba el silenci, i que veu que el silenci és acció, aquest home en veritat veu la Llum i en totes les seves accions troba pau.

Joan Mascaró Bh. Gita 4.18

Newsletter

Notícies sobre els nostres tallers i activitats mensuals