1. Dades del lloc web
El web www.inspiraioga.cat és un domini d’Internet de titularitat d’Inspira Ioga i és el seu únic web oficial.

INSPIRA IOGA amb NIF 39378063Q té l’adreça a tipus carrer Muralla Sant Francesc, núm. 49 1er, 08241 Manresa, Barcelona. Pot contactar amb l’equip d’INPIRA Ioga a: inspiraioga@gmail.com

2. Drets de propietat intel·lectual
Els drets de propietat intel·lectual dels continguts difosos a través del lloc www.inspiraioga.cat pertanyen a INSPIRA Ioga, llevat que s’indiqui una titularitat diferent.

La informació subministrada a través del lloc web esta subjecte a la llicència de Creative Commons: Reconeixement – NoComercial.

3.Protecció i tractament de dades de caràcter personal
INSPIRA IOGA, titular del domini d’aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades del la U.E. (RGPD), de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

4. Cookies
Aquesta web utilitza només galetes per facilitar l’interfície d’usuari. Considerem que, si continueu navegant-hi, n’accepteu l’ús.

5. Protecció i cessió de dades personals
D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades del la U.E. (RGPD), les dades personals que faciliteu en els formularis del web poden ser objecte de tractament i poden quedar incloses al nostre fitxer informatitzat, propietat de INPIRA IOGA amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació i la petició de la comanda.

INSPIRA IOGA es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap altra empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades, així com exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel•lació i oposició.

6. Seguretat de les dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reglament General de Protecció de Dades del la U.E. (RGPD), i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

7. Drets de les persones interessades
Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se a l’adreça electrònica inspiraioga@gmail.com, o a l’adreça Carrer Muralla Sant Francesc, núm. 49 1er, 08241 Manresa, Barcelona