“99%  pràctica, 1% teoria” – Pattabhi Jois.

Sent l’energia grupal de la pràctica al teu ritme.

En la modalitat Mysore cada alumna anirà aprenent una seqüència d’asanas mostrada a través de la professora, que anirà acompanyant de manera individual a cada alumna, oferint progressivament diferents postures i ajutant-la quan es necessiti (realitzant ajustaments, assistint en les postures amb les quals tingui dificultat i oferint-li modificacions).

L’alumna doncs, anirà construint la seva pràctica personal, respectant el ritme de la seva respiració i adaptant els moviments a les seves possibilitats. La classe és personalitzada i s’ajusta a les seves necessitats, ja sigui una practicant avançada o algú que està començant. La intenció és empoderar la practicant i ajudar a
cultivar la seva pràctica de meditació en moviment, calmant la ment a través de tres punts d’atenció: postura, mirada i respiració, per desenvolupar lentament una gran capacitat d’escolta interna.

La sala obre les portes durant dues hores i les alumnes poden arribar en qualsevol moment dintre d’aquesta franja i començar la seva pràctica acompanyada.