La filosofia holística de la Medecina Tradicional Xinesa ens ensenya que tots/es necessitem un equilibri de Yin i Yang per a la nostra salut i benestar i que aquestes dos principis han d’alternar-se de manera fluïda i dinàmica, igual que s’alternen la nit i el dia, per a que el nostre Qi o energia estigui en harmonia.

Però la nostra societat i forma de vida actual tendeix a l’excés de Yang, massa estímuls, saltar d’una activitat a l’altra, estrés, treballar massa, ansietat, tensió, ments agitades,… aquest excés irrita el nostre sistema nerviós, afecta als nostres òrgans i ens debilita. D’acord amb la MTX el desequilibri és la porta a la malaltia física o mental-emocional.

Les sessions de Yin Yoga es dissenyen tenint en compte el ritme de les estacions, la seva relació amb els 5 elements, els meridians energètics i amb els òrgans interns més importants en cada moment de l’any. Utilitzarem respiracions, seqüències dinàmiques suaus per mobilitzar i sentir el fluxe d’energia i àsanes passives pròpies del Yin, mantingudes en el temps.

Unit al conreu de la quietud en el Yin Yoga hi ha l’estímul dels teixits profunds i només estar amb les sensacions en estat de relaxació pot ser tot un repte. Les postures de Yin actuen sobre ossos, lligaments, teixit connectiu, fàscia i les adaptarem cercant la variació individual d’acord amb els principis de l’anatomia funcional.
És una pràctica interessant i accessible per a tothom, per descarregar tensions abans del cap de setmana i també per a complementar pràctiques de ioga o esportives intenses.

La pràctica de Yin conrea la senzillesa, la vitalitat serena, l’autoconeixement meditatiu des de l’acceptació i un estat mental tranquil que ens permet l’escolta del cor i el conreu de la saviesa.