CLASSES REGULARS

Prova: 5€ / Classe Solta: 14€ (12€ alumnes)

Matrícula(*) anual : 25€ – A partir de març: 15€

  • 1 Classe a la setmana: 38 euros/mes
  • 2 Classes a la setmana: 60 euros/mes
  • 1 classe d’embarassades o post-part regular a la setmana: 45€ (preu mensual sense matrícula)

(PREUS AMB IVA INCLÒS)

DESCOMPTE FAMILIAR: Si 3 o més membres de la família paguen la quota mensual tenen un descompte de 5€ en cada mensualitat.

(*) La matrícula anual al centre és obligatoria per les classes regulars. El pagament de la matrícula permet gaudir dels descomptes en classes soltes, activitats i tallers de l’espai.

NÚM. DE COMPTE INSPIRA IOGA: ES20 0081 0049 5700 0226 1136

CLASSES PARTICULARS

CLASSES PARTICULARS INDIVIDUALS 1 HORA:

  • Primera classe particular: 50€
 • Classes particulars: 40€

CLASSES PER GRUPS REDUÏTS 1 HORA 15 MIN.:

  • 1 classe de 2 persones: 25 (per persona)
  • 1 classe de 3 persones: 20(per persona)
 • 1 classe de 4 persones o més: 15(per persona)

(PREUS AMB IVA INCLÒS)

NÚM. DE COMPTE INSPIRA IOGA: ES20 0081 0049 5700 0226 1136

CLASSES PER EMPRESES

Consulteu-nos quin és el vostre interès i us oferirem les nostres quotes i serveis.

L'home que en la seva acció troba el silenci, i que veu que el silenci és acció, aquest home en veritat veu la Llum i en totes les seves accions troba pau.

Joan Mascaró Bh. Gita 4.18

Newsletter

Notícies sobre els nostres tallers i activitats mensuals