(*) La matrícula: És obligatòria per assistir a les classes regulars. És d’un sol pagament en cas de no donar-se de baixa. Inclou una bossa d’Inspira i descomptes en classes, activitats i tallers que organitza el centre.

(*) Quota de manteniment: Cal pargar-la en cas de no poder assistir a classes durant un mes, per tal de no perdre la plaça ni la matrícula. Durant el mes d’agost, el seu pagament inclou l’enviament de classes grabades al correu electrònic.

* Descompte familiar: Si 3 o més membres de la família paguen la quota mensual tenen un descompte de 5€ en cada mensualitat.

*Alumnes becats: En cas de no poder fer front al pagament de les quotes posar-vos en contacte amb nosaltres.

NÚM. DE COMPTE INSPIRA IOGA: ES20 0081 0049 5700 0226 1136

L'home que en la seva acció troba el silenci, i que veu que el silenci és acció, aquest home en veritat veu la Llum i en totes les seves accions troba pau.

Joan Mascaró Bh. Gita 4.18