“Enfortir el cos, calmar la ment i sentir l’ànima”

Pràctica d’asanes bàsiques, intermitges (posicions drets, posicions assegut, extencions endavant i endarrera, extencions laterals, torsions, inversions, abdominals, salutacions al sol, posicions restauratives,..) i introducció al Pranayama (control de la respiració). És necessari haver practicat ioga prèviament.

La sessió té una durada d’una hora i quinze minuts. Fusionant els mètodes de Hatha Ioga (Iyengar, Ashtanga i Vinyassa). La metodologia de les sessions és la següent: S’inicia la pràctica portant l’atenció al present; al nostre cos, ment i ànima. Seguidament i per tal d’anar portant la consciència plena de la nostra ment al cos, es realitzen exercicis específics segons l’objectiu concret de cada sessió ( també traballem amb una metodologia per setmnes i cursos), sovint amb ús de material i seguint el mètode Iyengar. Per tal de continuar amb la pràctica meditativa i mantenir el cos actiu i la ment calmada, sovint es realitza una seqüència dinàmica d’assanes ja conegudes. Per acabar, es realitzen asanes invertides  i finalment, permetent el descans, la integració i l’assimilació del treball realitzat és fan assanes restauratives i relaxació.