???Dona i Ioga és un cicle d’autocomeixement, autogestió i empoderament de la dona a través d’un apropament teòric i pràctic. Oferint un espai de confiança i tranquil.litat on compartir, guarir, apendre i gaudir juntes?? ?Conèixer com utilitzar la pràctica de ioga en elsdiferents moments vitals i cicles de les dones en funció de les nostres necessitats individuals.